+40 724 080 555
Sibiu, str. Constantin Noica nr. 39

Consultanta in scriere/elaborare proiecte

Oferim consultanță în scriere de proiecte, pentru acele organizații si institutii care au identificat nevoi de finantare pentru ideile si proiectele lor și au nevoie de sprijin specializat pentru a le propune finantatorilor.

Echipa noastra de consultanti va poate asista pentru:

 • Definirea conceptului de proiect;
 • Analiza eligibilitatii proiectului si a organizatiei dvs. in calitate de aplicant;
 • Selectia partenerilor (acolo unde este cazul) si definirea rolului acestora in implementarea proiectului;
 • Elaborarea cererii de finantare;
 • Estimarea punctajului care poate fi obtinut, acolo unde grila de evalure permite acest lucru;
 • Consultanta in pregatirea tuturor anexelor necesare pentru proiect (ex: DUCAE, Acord de Parteneriat etc.);
 • Asistenta in depunerea documentatiei (in sistem on-line/ fizic);
 • Asistenta pe parcursul evaluarii si pregatirea de raspunsuri la eventuale solicitari de clarificari din partea finantatorului;
 • Realizarea planului de afaceri, daca este cazul
 • Realizarea studiului de fezabilitate sau a documentatiilor de avizare a lucrarilor de investitii (DALI);
 • Realizarea de proiecții financiare, analize cost-beneficiu, studii de piață etc.