+40 724 080 555
Sibiu, str. Constantin Noica nr. 39

Fundatia Europeana pentru Consultanta, Implementare si Dezvoltare este persoana juridica de drept privat, apolitica, non-profit, constituita in baza Ordonantei de Guvern 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ce și-a propus ca obiectiv general identificarea, initierea, proeictarea, sustinerea, derularea, implementarea, consultarea si dezvoltarea proiectelor/programelor privind acesarea fondurilor structurale, evaluare si audit al proiectelor europene.

Ajutam comunitatile locale sa identifice, dezvolte si implementeze proiecte care imbunatatesc calitatea vietii, sanatatea si educatia propriilor locuitori. Asistăm antreprenorii debutanţi şi intreprinzătorii în dezvoltarea ideilor de afaceri cu ajutorul fondurilor europene, nationale şi din alte tipuri de surse de finantare nerambursabilă.

Cautam impreuna cele mai potrvivite solutii de exploatare a resurselor locale existente precum si cele mai accesibile surse de finantare externă, nationale sau europene.

Fundatia Europeana pentru Consultanta, Implementare si Dezvoltare are urmatoarele obiective in raport cu scopul sau asumat:

– elaborarea si implementarea de programe/ proiecte de accesare fonduri structurale şi alte tipuri de fonduri europene, pentru dezvoltare comunitara, dezvoltarea capitalului uman, infrastructura de productie si servicii etc.;

– organizarea de grupuri de sprijin si dezvoltarea unor mecanisme de identificare a nevoilor si solutiilor pentru rezolvarea acestora;

– imbunatatirea participarii grupurilor vulnerabile la viata sociala si economica a comunitatilor prin oferirea de servicii de reinsertie sociala, educationala, precum si servicii medicale, culturale, formare profesională si promovarea incluziuni sociale prin dezvoltarea activitatilor specifice economiei sociale:

– promovarea educatiei si facilitarea invatarii atat pentru copii cat si pentru adulti, prin programe de formare adaptate si flexibile, care sa imbunatateasca optiunile de acces pe piata muncii pentru persoanele in cautarea unui loc de munca şi pentru persoanele care doresc să işi dezvolte competenţele şi profilul educational/de calificări;

Expertiza noastra acopera urmatoarele domenii:

asistenta sociala
servicii de reinsertie sociala
asistenta si dezvoltare comunitara
dezvoltarea de structuri de economie sociala, centrate pe capitalul uman, care sa rasupnda unor nevoi reale ale persoanelor aflate in dificultate
dezvoltarea de parteneriate in domeniul economiei sociale; infiintarea de intreprinderi sociale
educatie si cercetare interdisciplinara
cultura
dezvoltare organizationala
formare profesională (calificare, perfectionare, specializare)
dezvoltare antrepenorială (competente antreprenoriale, iniţiere de start-up-uri, administrarea de scheme de grant-uri pentru acestea)